Søndagsskolen på tidsreise i bibelhistorien

/

Det siste halve året har barna på søndagsskolen i BCC Molde deltatt i et nytt undervisningskonsept der de skal utforske bibelen. Denne reisen gjennom bibelhistorien har de gjort parallelt med flere hundre barn verden rundt.

HVA ER BIBLE KIDS EXPLORERS?

Dette undervisningskonseptet for søndagsskoler ble lansert før sommeren 2022. Det kalles Bible Kids Explorers, og er utviklet av stiftelsen BCC Media som tilhører Brunstad Christian Church-forbundet (BCC). Verktøyet er en interaktiv, åpen nettside med ressurser for søndagsskoler. Her kan man finne ferdige undervisningsopplegg med filmer, oppgaver, sanger og forslag til aktiviteter. Nettsiden er tilgjengelig på 12 språk. Se siden her.

På nettsiden blir barna tatt med på en tidsreise tilbake til viktige hendelser i bibelhistorien. Karakterene «Jack» og «Gina» er med på reisen, og presenterer barna for ulike dilemmaer som mange vil kjenne seg igjen i. Hittil er to kapitler tilgjengelig som handler om «Daniel i løvehulen» og «Abraham».

BELYSER BARNAS HVERDAGSLIGE UTFORDRINGER

På søndagsskolen i BCC Molde har konseptet fått en god mottakelse både blant barn og voksne.  Mentorene forteller at de nå får muligheten til å gjøre bibelen mer aktuell for barna gjennom det nye interaktive verktøyet. De opplever at barna klarer å knytte bibeltekstene til sitt eget hverdagslige liv og ulike utfordringer de selv står i. Mentorene ser også at innholdet blir mer fengende for barna når de bruker ulike virkemidler i formidlingen. Barn som kanskje har vansker med å følge med på en vanlig søndagsskolesamling, blir nå inkludert i en mye større grad.

JESUS SOM SIN BESTE VENN

Barna på søndagsskolen i BCC Molde har hatt en spennende reise som «explorers» gjennom høsten. Nå ser de frem til neste kapittel som skal handle om «David». Over nyttår er barna klare for nye utfordringer og oppgaver som skal løses.