Trosopplæring og fest for ungdom i BCC Molde

Hvert år får ungdom i BCC som er i konfirmasjonsalder, tilbud om å delta på trosopplæring i sine lokalmenigheter. Undervisningen avsluttes med en fest der alle medlemmer i lokalmenigheten er invitert til å feire sammen med ungdommene.

En høytidelig dag

Denne våren har fire ungdommer fra BCC Molde deltatt i trosopplæringen. Søndag 18. juni ble disse feiret på Mordalsmyra aktivitetssenter. Både familie, jevnaldrende venner og andre medlemmer i BCC Molde var til stede. Lokalet var vakkert pyntet til en dag som har stor betydning for hele lokalmenigheten, og strålende sommervær satte en fin ramme for feiringen. Ungdommene fikk med seg gode ord og oppmuntringer for veien videre i livet, og de deltok selv med sanginnslag og takknemlige innlegg på festen.

Engasjement og levende formidling

Runar og Beatrice er ansvarlige for trosopplæringen i BCC Molde. De forteller om engasjerte ungdommer som har deltatt i undervisningen denne våren.

«De leser pensum på forhånd og viser stor interesse for temaene på samlingene,» forteller Runar. Denne interessen fra de unge har skapt gode samtaler der de har relatert budskapet til sin egen hverdag. Runar forteller videre at det legges vekt på trivsel når samlingene planlegges. De unge skal få oppleve en uformell og god atmosfære, og andre mentorer og eldre ungdommer deltar sammen med dem de ulike kveldene.

«Vi forbereder oss godt før vi møter ungdommene,» fortsetter Runar. «Når innholdet har gitt mening for oss først, er det lettere å formidle det levende videre.»

Verdien av å være en deltakermenighet

BCC Molde er en deltakermenighet, slik som alle andre lokalmenigheter i BCC. Det vil si at på møter og sammenkomster er det stor grad av deltakelse fra medlemmene. Det gis frihet til at den enkelte kan delta med det man har på hjertet. Formålet er at alt skal bidra til å bygge opp troen på Jesus Kristus. Les mer om deltakermenighet her. Om oss – Brunstad Christian Church – et kristent trossamfunn (bcc.no

Verdien av dette kom tydelig frem denne søndagen. Medlemmer i alle aldersgrupper deltok i trosoppbyggelsen og feiringen av de fire ungdommene, med både taler og sanginnslag. Arrangering av festen, matlaging og servering inkluderte også innsats fra både unge og eldre. På denne måten får alle medlemmene ta del i menighetslivet, og får gi sitt bidrag til vårt felles formål. Vi opplever at dette skaper enhet og fellesskap, og det gir gode muligheter for å utvikle menighetsarbeidet videre.

De fire ungdommene som var hovedpersoner denne dagen, har allerede i ung alder tatt del i dette fellesskapet, og bidrar med sine evner og talenter til glede for lokalmenigheten. Vi gratulerer dem med fullført trosopplæring denne våren, og ønsker lykke til videre i ungdoms- og voksenlivet.