Bibelprosjekt om Romerbrevet

Siden februar har ungdomsgruppen i BCC Molde deltatt i bibelstudieprosjektet «Message to the Romans», som er utviklet av BCC Media og handler om Romerbrevet. Ungdomsgrupper fra alle lokalmenigheter i BCC verden over er engasjert i dette spennende prosjektet denne vinteren.

Opplegget er kjempebra, og det håpefulle budskapet formidles klart og godt på en måte som vi nok aldri ville klart på egenhånd. Virkemidlene som benyttes er sterke, og det er akkurat dette unge i 2024 trenger. Vi trenger bibelens universelle sannheter i et format som kan engasjere – og det får vi virkelig her

I Molde er engasjementet stort, og ungdommene fra 13 år og oppover er inndelt i lokale «units» som er små lokale lag som skal hjelpe hverandre med å få med seg det verdifulle innholdet.

En mandagskveld i mars var det tid for en såkalt «Game Night» på Mordalsmyra der salen var fint pyntet i et tidsriktig romersk tema. Flere voksne hadde kommet denne kvelden for å forberede gruppeoppgaver flere steder på lokalet og for å lage taco til pausen.

Ungdommene kunne forberede seg på å lese og høre på podcast om romerbrevet hver dag i forkant, og denne kvelden skulle de gjennom et interaktivt rebusløp med både engasjerende filmer og praktiske oppgaver om ulike tema fra Romerbrevet. Det var lett å se at ungdommene var veldig engasjert og at de hadde gledet seg til «Game Night» denne mandagskvelden.

Det hele startet med en studiosending fra BCC Media hvor Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen undersøkte og forklarte nærmere om spesielt kapittel 6 og 7 i Romerbrevet. Deretter begynte gruppeoppgavene som underbygger temaene i kapitlene. Ungdommene kunne reflektere og delta i konkurranser på mange forskjellige spennende måter.

Anders Ødegård er en av de ansvarlige ungdomslederne for prosjektet i Molde, og kan fortelle at et slikt prosjekt er en motivasjonsfaktor i det lokale arbeidet: «Opplegget er kjempebra, og det håpefulle budskapet formidles klart og godt på en måte som vi nok aldri ville klart på egenhånd. Virkemidlene som benyttes er sterke, og det er akkurat dette unge i 2024 trenger. Vi trenger bibelens universelle sannheter i et format som kan engasjere – og det får vi virkelig her», sier Anders begeistret.

Det kommer flere slike kvelder utover våren, før det hele kulminerer i en siste og avgjørende «Game Night» som gjennomføres på den årlige påskecampen for ungdom på Oslofjord Conference Center. Anders forteller at prosjektets målsetning er at ungdommene blir glade i Guds Ord, og kan bruke budskapet som verktøy i sine praktiske daglige liv. «Verdien av dette er umulig å verdsette høyt nok», avslutter han.

Stemningen i salen var god, og man kunne merke at ungdommene var konsentrerte. Det var mumling og små diskusjoner innad i lagene. På en oppgave lyttet de til ulike utsagn og reflekterte over om var godt eller ondt. Andre gruppeoppgaver gikk ut på å sortere bibelvers. Til slutt skulle de tolke en oppdiktet historie fra den tiden Romerbrevet ble skrevet, og finne ut av hva som var Paulus sitt budskap. Som avslutning samlet alle seg til taco og for å se en oppsummerende film.