Trosopplæring og menighetsfest

/

Det er høytid når hele menigheten samles til fest for ungdommene som har fullført sin trosopplæring. Også i år har ungdommer i konfirmasjonsalder i BCC Molde fått tilbud om å delta i bibelundervisning. To stolte unge har tatt plass som hedersgjester i festsalen på Mordalsmyra Aktivitetssenter søndag 2. juni. Rundt dem sitter deres familie og jevnaldrende venner som gleder seg til å delta i feiringen.

Guds ord som retning i livet

At hele BCC Molde samles til denne markeringen, forteller noe om hvilken betydning barn og ungdom har for trossamfunnet vårt. Disse unge representerer fremtiden, og det er stor glede når de selv ser verdien i kristenlivet og velger dette som retning for sitt eget liv. Ungdommene har tross sin unge alder, valgt å praktisere det ordet de har lært om Jesus. Gjennom å vise omsorg og godhet for de rundt seg har de fått betydning i sine omgivelser. Dette kunne både familie og venner bekrefte. Denne gleden over de unges valg gjenspeilet seg også i trosoppbyggelsen på festen. Forstander takket ungdommene for deres innsats for fellesskapet i lokalmenigheten, og oppfordret dem til å tro og gjøre Guds ord i sine dagligliv slik som Salme 119.105. beskriver:

«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.»

«Forglemmelsens hav»

Ungdommene forteller at det har vært lærerikt og interessant å delta på undervisningen. Gjennom våren har de gjennomgått åtte temaer sammen med ansvarlige mentorer. For Bethany (15) var det spesielt ett tema som gjorde inntrykk på henne. Hun forteller om hvordan man kan be Gud om tilgivelse når man har gjort noe galt, og bestemme seg for å ikke gjøre det mer. Da vil Gud kaste denne synden i «forglemmelsens hav».

«Det som er så fantastisk er at det er «fiskeforbud» i dette havet,» sier Bethany fast og bestemt. Hun forteller videre at det man har bedt om tilgivelse for, kan ikke «fiskes opp» igjen. Dette er man helt ferdig med og har lagt bak seg.

«Dette har vært en trygg lærdom for meg,» forteller Bethany. «Ja, hele undervisningen har vært en fantastisk opplevelse!»  

Takknemlighet fra medlemmene

I ettertid er det flere medlemmer som har uttrykt takknemlighet for å få delta på festen. Her følger et utdrag av sitater som beskriver dette:

«Det er gripende å se ungdom i begynnelsen av livet som velger å følge Jesus – det minner oss alle om at vi må fortsette på den samme veien som voksen.»

«Det var spesielt rørende å høre foreldrene fortelle historier og opplevelser fra ungdommene sitt liv og hverdag.»

«Med denne festen gledet hele menigheten seg, sammen med familiene, over de unge som nå går inn i voksenlivet med en beslutning om å følge Jesus.»